Inloggen

Vul onderstaande inloggegevens in om uw object(en) te kunnen raadplegen.

Inloggen als:

Persoon

Bedrijf, stichting, vereniging

No Cure No Pay

Vestiging

Informatie over de waardebepaling

Ieder jaar worden de WOZ-waarden van alle onroerende zaken in Nederland vastgesteld. Dit is verplicht op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Belanghebbenden ontvangen daarom jaarlijks een WOZ-beschikking. Belanghebbenden stellen regelmatig vragen omtrent de wijze waarop de WOZ-waarde van hun object wordt bepaald. Ook zijn ze het niet altijd eens met de vastgestelde waarde. Daarom is de trend in Nederland om belanghebbenden meer te betrekken bij de berekening van de WOZ-waarde. Daardoor kan, in afstemming met de belanghebbende, de juiste waarde van het te taxeren object worden bepaald en wordt voorkomen dat achteraf bezwaar wordt ingediend en correcties moeten worden aangebracht. Een juiste WOZ-waarde is van groot belang. Lees meer