WOZ-Communicatie

xxllnc Belastingen biedt via deze site gemeenten de mogelijkheid digitaal formulieren beschikbaar te stellen aan belanghebbenden van WOZ-objecten in de gemeente.

De gemeente kan met de formulieren editor in de waarderingsapplicatie 4Woz alle mogelijk formulieren ontwerpen en live zetten via deze website. Daarbij kan gedacht worden aan:

  • Taxatieverslagen
  • Voormeldingen
  • Inlichtingenformulieren in het kader van bezwaar- en beroepzaken
  • Inlichtingenformulieren in het kader van marktinformatie

Door middel van deze formulieren kan belanghebbende makkelijker betrokken worden bij de taxaties van onroerende zaken, hetgeen resulteert in betrouwbaardere en correctere taxaties.

Unieke systematiek

De wijze waarop de formulieren worden aangeboden en verwerkt is uniek. Afgezien van een mailing om de formulieren kenbaar te maken aan belanghebbende gaat alles digitaal. Lees meer

Overigens is de mailing eveneens geautomatiseerd, maar de brieven zijn nog wel analoog. De gemeente kan geautomatiseerd bepalen welke objecten en subjecten een formulier krijgen. De belanghebbende krijgt een unieke inlogcode die hij\zij met een QR code kan scannen en vervolgens kan hij\zij het gewenste formulieren invullen. Bij een wijziging van kenmerken van een object wordt belanghebbende gevraagd de wijziging toe te lichten. De gegevens kunnen vervolgens met een druk op de knop door belanghebbende worden terug gestuurd naar de gemeente.

Daarbij komen de gegevens automatisch in de waarderingsapplicatie 4Woz, waarin de taxateur de gegevens kan controleren en accepteren dan wel weigeren. Bij een weigering dient de taxateur een toelichting te geven. Als de taxateur zijn controle heeft afgerond worden door middel van een druk op de knop de geaccepteerde wijzigingen door gevoerd in de waarderingsapplicatie 4Woz en wordt er een mail gestuurd naar belanghebbende.

Belanghebbende kan vervolgens opnieuw inloggen in WOZcommunicatie.nl en ziet dan welke wijzigingen door de taxateur zijn geaccordeerd en welke wijzigingen zijn geweigerd. Bij een weigering kan hij de toelichting van de taxateur lezen.

Voordelen

Ten opzicht van de traditionele manier van het versturen van formulieren heeft deze methodiek een aantal voordelen:

  • Gegevens worden automatisch gewijzigd, er kunnen geen fouten optreden bij het overnemen van gegevens;
  • Aan de invoer kant worden allerlei validaties gedaan zodat foute invoer wordt beperkt/voorkomen;
  • De voortgang van de formulieren is eenvoudig te volgen in de waarderingsapplicatie;
  • Het proces van het terug melden aan de burger is geautomatiseerd, waardoor dat veel effici├źnter verloopt.